'Grip op Vastgoed'

Welkom bij Huijbregts Vastgoedadvies

Het beheren van vastgoed vergt veel tijd en vakspecifieke deskundigheid. Er dient constante afstemming plaats te vinden tussen eigenaren, gebruikers en uitvoerende partijen. Huijbregts Vastgoed advies werkt als spin in het web en draagt zorg voor heldere, duidelijke en transparante beheersovereenkomsten en gebruikers-/huurovereenkomsten.

Naast het commerciële beheer verzorgen wij ook het technische beheer. Hierbij kunt u denken aan conditiemeting, afhandelen van klachten, opstellen en bijwerken meerjaren onderhoudsplannen, opstellen van NEN2580 certificaten (verhuurbare vloeroppervlakte) en het opstellen van bouwkundige rapportages waarin de conditie en staat van het object beschreven wordt.

Dirk Huijbregts

Bouwkundig Adviseur, Eigenaar

Anja Mouws

Secretaresse

Jeffrey Reiniers

Bouwkundig Adviseur

Bas van den Muijsenberg

Bouwkundig Adviseur

Thijs Machielsen

Bouwkundig Adviseur

Sander Slezak

Elektrotechnisch adviseur

Romain Reijnaars

Bouwkundig inspecteur

Yoran de Bruijn

Junior Inspecteur

Duaale Dahir

Stage Bouwkunde

Bericht ontvangen van een van onze opdrachtgevers:
“Ik vind dat jullie het allemaal erg snel en uiterst service gericht uitvoeren.
Ik kan me tot nu toe geen bedrijf bedenken dat jullie kan evenaren.

Kop en schouders er bovenuit.”

Van Vastgoed naar Vastbeter

Waarom Huijbregts Vastgoedadvies?

Goede redenen om met Huijbregts Vastgoedadvies B.V te werken:

  • Je werkt graag met gedreven mensen.
  • Je werkt het liefst met korte en snelle communicatielijnen.
  • Je wilt verzekerd zijn van een doelgerichte aanpak.
  • Je wilt erop vertrouwen dat afspraken worden nagekomen.

Waarvoor kunt u bij Huijbregts Vastgoedadvies terecht?

Het vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie van één of meerdere gebouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen onderhoudsmanagement. Het instrument hiervoor is deMeerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). Het MJOP kan alle in het gebouw voorkomende disciplines omvatten, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transporttechniek. Tevens kunnen alle onderhoudscontracten en verplichte keuringen worden opgenomen.Een gebouw wordt geïnspecteerd op de actuele onderhoudsstatus en tevens worden alle aanwezige elementen geïnventariseerd, de zogenaamde nulmeting. Vervolgens worden deze gegevens ingevoerd in een softwarepakket na keuzeof geactualiseerd in een al bestaande onderhoudsplanning. Aan de hand van vastgestelde levensduren (cycli) per element wordt bepaald wanneer aan dit element onderhoud dient te

worden uitgevoerd of wanneer dit dient te worden vervangen. Aan de hand van jaarlijks geïndexeerde kostenkengetallen wordt een budgettaire planning opgezet met een tijdshorizon variabel van 5 tot 30 jaar, afhankelijk van de gewenste gebruiksperiode. Gemiddeld eenmaal per drie tot vier jaar dient men de MJOP te laten actualiseren, teneinde de planning up to date te houden. Op deze wijze is inzichtelijk welke financiële middelen in welk planjaar dienen te worden gereserveerd, en kunnen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden tijdig worden ingepland.Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van Meerjaren onderhoudsplannen conform de NEN2767 conditiemetingen en RGD-Boei, in binnen-en buitenland. Onze inspecteur zijn RGD Boei gecertificeerd en aangesloten bij Sertum, het instituut voor onderhoudskundigen vastgoed, daarnaast zijn wij Hobeon gecertificeerd.Wij werken voor een diversiteit aan organisaties, zoals gemeentes, wooncorporaties, beleggers en
investeringsmaatschappijen. Om te borgen dat onze opdrachtgevers de inspectieresultaten kunnen implementeren werken wij met meerdere programma’s, onder ander O-prognose, Planon, Vastware, Ibis-main en Homerun.

Wilt u eenbetrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de (berekening van) vloeroppervlakte een grote rol. In de praktijk ontstaat hier nogal eens onduidelijkheid over. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de bruikbare, de netto en de bruto vloeroppervlakte. Een NEN2580 meting biedt uitkomst.Waarom NEN 2580 meting? Zowel bij de verhurende/verkopende partij als bij de hurende/kopende partij is er vaak behoefte aan een helder inzichtelijk meetrapport door een onafhankelijke partij. Wij voeren uitsluitend NEN 2580-metingen uit volgens de landelijke NEN 2580-norm. Deze geven de juiste, objectieve maten van het bruikbare vloeroppervlak aan.Een NEN2580 meting wordt aangeboden inclusief: – Een duidelijke rapportage met plattegronden. – Een overzicht van alle vloeroppervlakten per ruimte en per verdieping. – Een NEN 2580 meetcertificaat. Wenst u vooraf een voorbeeldrapport te ontvangen? Dat kan natuurlijk ook!

NEN2767 / CONDITIEMETING

Een Conditiemeting is een inspectie waarmee de technische staat van een gebouw of infrastructureel bouwdeel kan worden gemeten, wij voeren conditiemetingen uit conform de NEN2767 norm. Deze NEN2767 norm is het instrument voor het objectiefen uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw-en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.Met de NEN2767 Conditiemeting heeft u met de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s en zo kunt u meerjarige onderhoudsplanningen (laten) opstellen. U kunt hiermee de kwaliteit waarborgen. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van de NEN2767 conditiemetingen in binnen-en buitenland.Onze inspecteurszijn RGD Boei gecertificeerd en aangesloten bij Sertum, het instituut voor onderhoudskundigen vastgoed, daarnaast zijn wij Hobeon gecertificeerd.Wij werken voor een diversiteit aan organisaties, zoals gemeentes, wooncorporaties, beleggers en investeringsmaatschappijen. Om te borgen dat onze opdrachtgevers de inspectieresultaten kunnen implementeren werken wij met meerdere programma’s, onder andereO-prognose, Planon, Vastware, Ibis-main en Homerun.Voorbeeldrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Verhuurt of verkoopt u een woning? Dan is het energielabel verplicht. Verhuurt of verkoopt u een utiliteitsgebouw? (dus ook een winkel of kantoor) Dan is het energielabel verplicht. Door de volledige certificering zijn wij in staat om het gehele traject van opname tot label te verzorgen. Naast het opstellen van energielabels maken wij ook maatwerkadviezen.

Bij bouwactiviteiten in uw nabije omgeving kan bouwkundige schade aan uw woning of bedrijfspand ontstaan. De gevolgen van heiwerkzaamheden, bronbemalingen en ontgravingen zijn vaak alleen maar waarneembaar met specifieke meetapparatuur en/of een deskundig oog.Scheuren en verzakkingen tijdens werkzaamheden zoals heien, rioleringen, overige grondwerken en bronbemalingen, damwandvoorzieningen enzovoorts ontstaan soms al na enkele weken, maar meestal pas na maanden of zelfs jaren. Een bouwkundige vooropname vereenvoudigt de bewijslast. Het is daarom aan te bevelen een volledige rapportage bij een notaris te deponeren. Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor aanvang van de werkzaamheden de bouwkundige staat van de belendende gebouwen vastgelegd. U kunt zich veel zorgen en een (juridische) lijdensweg besparen door in voorkomende gevallen tijdig een deskundige in te schakelen voor een bouwkundige vooropname. Huijbregts Vastgoedadvies BV beschikt op dit
gebied over de benodigde deskundigheid en ervaring.

Indien u geen volledig MJOP nodig heeft maar toch behoefte heeft aan inzicht in de technische staat van uw vastgoed dan is een Quick scan een goed alternatief. Tijdens een Quick scan worden gebreken opgenomen en weergegeven in een rapportage, daarbij wordt een technische omschrijving van het gebrek en oplossing opgenomen.Naast een weergave van het achterstallig onderhoud worden de grote kostendragers en technische risico’s inzichtelijk gebracht.De Quick scan is een snelle en goede manier voor een kwalitatieve gebouwbeoordeling, wij hebben een ruime ervaring in het uitvoeren van Quick scans.

Benieuwd wat wij voor uw persoonlijke wensen
kunnen betekenen?

Bel 06 2840 5220 of neem contact met ons op via onderstaand formulier, en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.